Små men nyttige PowerShell kommandoer

Her er nogle SMÅ men nyttige PowerShell kommandoer. Hver eneste fylder kun een linie, så pas på med linieombrydning hvis du copy/paster herfra.

Ping et IP adresseområde, her fra 10.0.0.1 til 10.0.0.30:

foreach ($i in 1..30) {ping 10.0.0.$i}


Tæl og udskriv antallet af .DLL og .TXT filer:

Switch –wildcard (dir c:\windows){*.dll{$dll++} *.txt{$txt++}}”$dll DLLfiler, $txt TXTfiler”


Reboot serveren med navnet MinSRV remotely:
(gwmi win32_operatingsystem -ComputerName MinSRV).Win32Shutdown(6)
eller sådan her, hvis du skal angive credentials:
(gwmi win32_operatingsystem -ComputerName MinSRV -cred (get-credential)).Win32Shutdown(6)
6 tallet står for Forced Reboot. Alternativt kan du ændre 6 tallet til
    0 - Log Off
    4 - Forced Log Off
    1 - Shutdown
    5 - Forced Shutdown
    2 - Reboot
    8 - Power Off
    12 - Forced Power Off


Se alle fysiske diske (herunder SAN diske mv):
Get-WmiObject -Class Win32_DiskDrive | Select Model, Name, Partitions, Size | Format-List


Se de mest almindelige bruger- og computer informationer:
Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem | Select Manufacturer, Model, Name, NumberOfProcessors, SystemType, UserName | Format-List

 

Bemærk! Dette site anvender cookies

Hvis ikke du ændrer dine browser indstillinger, accepterer du alle vore cookies. Lær mere

Jeg accepterer vilkårene

Hvis du keder dig, kan du læse mere om cookies på siden Cookie information.