IT infrastruktur

Der er talrige eksempler på hvordan anskaffelser og implementering af IT, med tiden har vist sig at være uhensigtsmæssig eller forkert, og dermed spild af penge og medarbejdernes tid, for ikke at nævne alle de frustrationer der følger med, i flere af organisationens lag.

Al IT infrastruktur kræver en erfaren og beslutningskompetent person, der kan bidrage til det rigtige design, eller til at få rettet op på de uhensigtsmæssigheder som tidligere er blevet implementeret.

Det er velkendt at mange ender med at købe den forkerte hard- eller software, fordi beslutninger tages på forhastet eller forkert grundlag. Lad Makronet hjælpe med afklaringer og tekniske proof-of-concepts i tide.

 

Makronet har også erfaring med:

 

Opgraderinger

Erfaring med planlægning og gennemførelse af server- og applikationsopgraderinger samt migreringer.

 

IT flytninger

Erfaring med flytning af både løsninger og udstyr mellem datacentre, lokationer og miljøer, uden unødig nedetid.