Teknisk projektledelse

Projektledelse i IT projekter er ikke bare projektledelse. Enhver kan træffe hurtige beslutninger, men det der spares for ivrigt i starten, vil man senere skulle kompensere for, og dermed betale dyrt for.

 

I succesfulde IT projekter kræves grundig viden og erfaringer om de IT tekniske emner, for at de rigtige beslutninger kan træffes tidligt i forløbet.

Den gode IT projektleder sætter sig tilstrækkeligt ind i emnerne til at kunne tale med relevante teknikere, hvorved planlægningen bliver af god kvalitet.