Løsningsdesign

Det hurtigste og billigste i længden er at lave den rigtige IT infrastruktur løsning fra starten. Det kræver ikke kun afklaring og tilpasning af rette løsning, uden unødvendige omkostninger eller unødigt tidsforbrug.

Mange har haft fokus på den korte horisont, og har senere erfaret på den hårde måde, at det i længden var dyrt og besværligt.

Den rigtige måde er kort foralt at designe, implementere og teste før produktion. Det kræver tid, erfaring og den rette holdning, men tidsforbruget i disse faser er oftest godt givet ud. Det sikrer den rette løsning, uden unødvendige omkostninger, og uden unødigt tidsforbrug senere.

En del af at få den rette løsning, er at få oprettet brugbar teknisk dokumentation. Det er en balancegang, som ikke mange mestrer. Men vi vil vove at påstå, at vi kan. Det skal være tilstrækkeligt fagligt tungt til at afspejle de fremtidige driftssituationer der altid vil opstå senere, men ikke papirsbjerget.