Opgraderinger

Erfaring med planlægning og gennemførelse af server- og applikationsopgraderinger samt migreringer.

IT flytninger

Erfaring med flytning af både løsninger og udstyr mellem datacentre, lokationer og miljøer, uden unødig nedetid.

Løsningsdesign

Afklaring og tilpasning af rette løsning, uden unødvendige omkostninger eller unødigt tidsforbrug.

Når IT skal lykkes i praksis

...kræves en erfaren konsulent der har dyb teknisk viden, forretningsforståelse og er resultatorienteret.

om konsulentydelser...

Makronets serviceydelser

IT infrastruktur

Teknisk projektledelse

Undervisning

Brugbar teknisk dokumentation

Ikke papirsbjerget

Åbenhed og fremdrift

Her sættes en ære i at nå målet.

I de situationer målet ikke kan nås i tide, sikrer åbenhed og stærk kommunikation, at alle parter er så forberedte som muligt.
Der skal ikke stikkes blår i øjnene.

Her sælges ikke hard- og software, men uafhængig rådgivning

Her sælges ikke hard- og software. Her er holdningen, at man kan ikke sælge bestemte produkter, og samtidig yde uafhængig rådgivning.

Det kunden ønsker

Her lyttes til kunderne!

Med omhyggelig kommunikation og rådgivning sikres de rette mål, i ønsket kvalitet, til tiden.